Valbeveiliging keuren

Valbeveiliging keuren is verplicht en uit de keuring moet blijken dat de valbeveiliging voldoet aan de geharmoniseerde NEN normen. Minimaal één keer per jaar keuren is het wettelijk vereiste minimum. Als je dit niet doet, heb je en kans op een hoge boete en natuurlijk op het falen van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens gebruik. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn.
Dus hoe zit dat met keuren van persoonlijke beschermingsmiddelen en wie kan dit het beste voor je doen? En wat kun je zelf eigenlijk doen om te zorgen dat je producten ‘NEN proof’ blijven en door de keuring komen?

De eisen aan een PBM

Alle valbeveiligingsproducten vallen onder de Europese Normen, de NEN-EN normen. Elk product dat gezien wordt als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) moet voldoen aan deze geharmoniseerde Europese normen. Deze verschillen per product, maar er is één overkoepelende norm: NEN-EN 365. Hierin staan standaarden voor algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodieke inspectie, reparatie, merken en verpakking.

Keuren van PBM’s: een zaak van leven of dood

Een zaak van leven of dood wil je overlaten aan iemand die deskundig en geautoriseerd is. Het is dan ook raadzaam om valbeveiligingsproducten, zoals een harnas en valstopapparaat, te laten keuren door een expert. Bij voorkeur door een bedrijf dat VCA-erkend is en zelf valbeveiligingsproducten ontwikkelt, levert en installeert. Zo weet je zeker dat je persoonlijke beschermingsmiddelen betrouwbaar gekeurd worden.

Vakkundig uw valbeveiliging laten keuren?

Laat uw valbeveiliging keuren door de gecertificeerde keurmeester van gereedschapservice.nl